Kiến thức y học

Tự kỷ

  Lưu ý: tài liệu này được soạn ra với mục tiêu chính là giúp sàng lọc bệnh tự kỷ giúp hạn chế tình trạng chẩn đoán quá mức hay chẩn đoán muộn. Định nghĩa: Rối loạn phổ tự kỷ – TK (ASD – Autism spectrum disorder) là một rối loạn phát triển thần kinh …

Tự kỷ Read More »